Danin svet

Blog o vantelesnoj oplodnji

Priprema za vantelesnu oplodnju

Dobra organizacija i puno strpljenja su neophodni kada se krene sa prikupljanjem dokumentacije za vantelesnu oplodnju. Izdvajam iz moje arhive opis jednog dela pripreme koji mi služi kao putokaz i podsetnik šta sve sledi. Veoma je bitno da sva dokumentacija u vezi sa VTO bude u jednoj velikoj fascikli, tako da gde god krenem i papiri idu uz mene.

***

Nakon utvrđivanja ovih kriterijuma lekar ginekolog daje upute da žena uradi sledece analize:

1. Mikrobiološka ispitivanja:

Cervikalni bris na bakterije (bakteriologija, Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma) – vaginalni bris na bakterije I bris na bakterijsku vaginozu – do 6meseci

 • HbsAg,HCV,HIV,VDRL-serologija-do godinu dana
 • Rubella-serologija-do godinu dana
 • Toxoplasmagondi-do godinu dana
 • Skrining grlića materice-bris na Papanikolau,kolposkopija-do godinu dana
 • Ultražvučni pregled vaginalnom sondom-do 6meseci
 • Hormonsko ispitivanje od 2-4dana menstrualnog krvarenja

(FSH,LH,E2,Pg,T,TSH,T3,T4,Prolaktin,Antimilerov hormone-AMH) – do 6meseci

Opšte pripreme (krvna grupa, Rh factor, krvna slika, urin, biohemijske analize, mali faktori koagulacije – neposredno pred postupak)

Uporedo sa ovom pripremom žene, potrebno je da se muški partner obrati izabranom lekaru opšte medicine (opšte prakse) u svom Domu zdravlja i dobije upute za sledece analize:

 • Bris na bakterije(bakteriologija,Chlamydia,Mycoplasma,Ureaplasma) – do 6 meseci
 • HbsAg,HCV,HIV,VDRL-serologija – do godinu dana
 • Spermogram I spermokultura – do godinu dana

Opšte pripreme (krvna grupa, Rh factor, krvna slika, urin, biohemijske analize, mali faktori koagulacije – neposredno pred postupak)

Ukoliko muški partner (bračni lil vanbračni) nije osigurano lice, troškove ovih analiza snosi iz sopstvenih sredstava (može uraditi u privatnim laboratorijama).

Nakon svih ovih urađenih analiza žena i muškarac se ponovo javljaju svojim lekarima-žena ginekologu a muškarac lekaru opšte medicine i dobijaju sledeće upute:

Žena:

 1. UPUT za lekarsku komisiju filijale radi izdavanja OLK – 11 obrazca: ocena prvostepene Komisije u vezi sa vantelesnom oplodnjom kojom se dobija saglasnost za upućivanje osiguranog lica na Komisiju za BMPO.
 2. UPUT za komisiju BMPO u jednoj od ustanova iz plana mreže zdravstvenih ustanova (ovo se odnosi na Klinike u kojima se vrši drugostepena Komisija)
 3. UPUT za ultrazvučni pregled koji se vrši u okviru ocenjivanja na drugostepenoj Komisiji (ovaj uput treba da bude naslovljen na Kliniku u kojoj se radi drugostepena Komisija)

Muškarac:

 1. UPUT za lekarsku Komisiju filijale radi izdavanja Obrazca OLK – 1: ocena prvostepene lekarske Komisije o upućivanju osiguranog lica na ambulantno – specijalistički pregled van područja filijale ako se osigurano lice upućuje na Komisiju za BMPO van područja filijale.
 2. UPUT za spermogram koji se vrši u toku postupka ocene Komisije za BMPO (ovaj uput treba da bude naslovljen na Kliniku u kojoj se radi drugostepena Komisija)

Muški partner (bračni ili vanbračni) koji nije osigurano lice i troškove analiza snosi iz sopstvenih sredstava nije u obavezi da pribavi navedene upute.

Nakon prikupljanja ovih analiza supružnici ,vanbračni partneri,odnosno lica koja ulaze u postupak VTO o trošku RFZO,javljaju se nadležnoj lekarskoj komisiji, tzv. Prvostepena Komisija.

Nadležna komisija izdaje Obrazac OLK-11 osiguranom licu-ženi,a Obrazac OLK-1 muškarcu.
(osim muškom partneru koji nije osigurano lice).

Nakon toga se lica, koja se upućuju na drugostepenu komisiju, javljaju zdravstvenoj ustanovi u kojoj ce obaviti istu. Prema planu ustanove u kojoj se vrši drugostepena komisija, lica dobijaju termin u kom treba da se jave na komisiju, bude im poslato pozivno pismo sa naznakom šta treba od dokumentacije poneti pri samom dolasku na pregled pred drugostepenom komisijom.

Drugostepena komisija može biti obavljena u pet zdravstvenih ustanova iz plana mreže zdravstvenih ustanova i to u:

 1. Klinika za ginekologiju i akušerstvo Klinickog centra Srbije„Višegradska“,Beograd
 2. Ginekološko-akušerska Klinika„Narodni Front“,Beograd
 3. Klinika za ginekologiju i akušerstvo Klinickog centra Vojvodine „Betanija“,Novi Sad
 4. Klinika za ginekologiju i akušerstvo Klinickog centra Nis
 5. Službi za ginekologiju i akušerstvo Opšte bolnice Valjevo

Pored obrazaca, analiza i uputa, osigurano lice – žena – je dužna da dostavi sledecu dokumentaciju:

 • fotokopiju otpusne liste, ukoliko je prethodno primenjen neki od postupaka BMPO (IUI,IVF,ICSI)
 • sve otpusne liste ako je osigurano lice – žena uradila HSG, histeroskopiju, laparoskopiju, laparotomiju.
 • kompletnu medicinsku dokumentaciju ako je bolovala ili ako je operisana od neke bolesti.

Nakon pozitivne odluke drugostepene komisije, osiguranom licu – ženi izdaje se potvrda za ulazak u postupak BMPO i ona traje (po poslednjim informacijama) godinu dana.

Podeli svoje iskustvo ili postavi pitanje ispod, u sekciji za komentare!

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Ovaj sajt koristi kolačiće (cookies). Nastavkom korišćenja ovog sajta saglasni ste sa našom upotrebom kolačića.

Prijavi se na NEWSLETTER

Ako si i ti bila hrabra da se odvažis na veliki korak u svom životu ili tek planiraš putovanje kroz proces VTO, onda ćeš voleti moje mejlove.